انجمن B2B سامسونگ محل بسیار مناسبی بود برای تعامل مدیران برتر کسب‌وکارهای کشور، رؤسا و اعضای بالامرتبه رسانه و تاثیری که برندهایشان می‌توانند در ابعاد مختلف به‌جا بگذارند: آموزش، خرده‌فروشی (رستوران‌ها)، خرده‌فروشی (فروشگاه‌های لوکس)، حمل و نقل، ساخت و ساز، هتل‌داری، دارایی، فرمانداری و پروژه امید سامسونگ برای کودکان.