۲۰ سال رشد و موفقیت آژانس PGt

  ۲۰ سال پیش الن کوردیر در حوزه راهکارهای بازاریابی،‌ تبلیغات و صنعت ارتباطات بذری را کاشت که آن بذر با تلاش‌های پیوسته و بسیار، ریشه داد، جان گرفت و امروز به درختی تنومند و پرثمر بدل شده است.

  Marking 20 years of world-class Communications & Marketing Solutions for local and multinational corporations and brands in Iran and across the world, we ask that you join us in honoring this incredible milestone achievement. Over the course of the year, we’ll be looking back at our illustrious history, talking about how we pioneered,

تغییرات ساختاری آژانس PGt

یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲: PGt، آژانس ارتباطات و راهبردهای بازاریابی، تقریبا دو دهه پیش با هدف ارائه رویکردی متفاوت در حوزه بازاریابی و ارتباطات با همراهی آژانس تاسیس شد. با محوریت بخشیدن به استعدادها در خدمات خود، PGt تلاش کرد از همان زمان ذهنیت و فرهنگ جدیدی را در صنعت آژانس‌های مارکتینگ و ارتباطات معرفی کند، در این راه پیشگام باشد و سنگ محکی را برای ارائه خدمات ارتباطی حرفه‌ای با کیفیت بالا برای مشتریانی که نیاز به شرکت‌هایی تخصصی یا مدیریت شهرت برند را حس می‌کنند، تعیین کند.