پریسا فرشیدفام

پریسا فرشیدفام — متخصص در زمینه‌ روابط عمومی، نویسندگی خلاق و ارتباطات. شوق او به یادگیری او را به سمت پرورش مهارت‌هایی موثر در حوزه‌ مدیریت بازرگانی، بازاریابی دیجیتال و روابط عمومی نوین سوق داده است. پریسا مسئول روابط عمومی و ارتباطات در آژانس PGt است.

او دارای مدرک کارشناسی ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران است؛ این امر به افزایش شناخت او از فرصت‌هایی که دنیای بازاریابی ارائه می‌دهد، کمک بسیاری کرده است و باعث توسعه روابطی ارزشمند با مشتریان و مخاطبان شده است.

آگاهی او از مهارت‌های ارتباطی گوناگون و همچنین جنبه‌های مختلف جهان بازاریابی، سبب شده تا او دیدی همه‌جانبه را نسبت به ارتباط‌ با مخاطب و بازار پرورش دهد. پریسا در حال حاضر از توانایی‌های خود برای ایجاد و تنظیم پروفایل‌های عمومی اثرگذار برای مشتریانمان در دپارتمان روابط عمومی و ارتباطات PGt استفاده می‌کند.

TOP