ملیکا صفایی

ملیکا صفایی — متخصص در زمینه‌ توسعه‌ی محتوا (بصری و نوشتاری)، روابط عمومی و مدیریت استراتژیک. اشتیاق او به هنر او را به ایجاد پیوندهایی مؤثر بین دیدگاه‌های هنری و مهارت‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی‌اش سوق می‌دهد. ملیکا کارشناس روابط عمومی و ارتباطات در آژانس PGtاست.

او مدرک کارشناسی مدیریت هنر و فرهنگ را از دانشگاه سوره دریافت کرده؛ این امر به او این امکان را می‌دهد تا شناخت عمیق خود از دنیای هنر را با مهارت‌های مدیریتی‌اش هماهنگ کرده تا نتایج و خروجی‌هایی استراتژیک ایجاد کند.

او در حال حاضر با حضور در پروژه‌های ارتباطی و به‌کارگیری توانایی‌های روابط عمومی‌اش، به توسعه‌ روابط مؤثر و حرفه‌ای در دپارتمان روابط عمومی و ارتباطات آژانس PGt کمک می‌کند.

TOP