سامسونگ | شهروند شرکتی ۲۰۱۳

"آژانس PGt به‌عنوان شریک معتمد سامسونگ، در پروژه‌های متعددی با این کمپانی عظیم تکنولوژی همکاری کرده است. ما این افتخار را داشته‌ایم که مسئولیت پروژه‌های تبلغیاتی‌ای برای طرح شهروند شرکتی (CC) سامسونگ یا مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، که شامل یک قرارداد یک ساله در ۲۰۱۳ و یک قرارداد دو ساله در ۲۰۱۸ بود را بر عهده داشته باشیم.

در سال ۲۰۱۳، PGt فعالیت‌های شهروند شرکتی سامسونگ را در ایران آغاز کرد؛ این فعالیت‌ها شامل افتتاح مدارس هوشمند و کتابخانه‌های صوتی در سرتاسر کشور می‌شد. تیم PGt نقشی کلیدی در ایجاد کتابخانه‌های صوتی سامسونگ برای نابینایان و کم‌بینایان در استان‌های‌ فارس، گرگان، شیراز و زاهدان، و همچنین افتتاح سه مدرسه هوشمند در تهران، ایفا کرد.

باعث افتخار ما است که در این راه در کنار سامسونگ بودیم و باعث شدیم همراهی‌اش را به جامعه ایران نشان دهد و در تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی تاثیرگذار باشد. تیم ما در مسیر طراحی و اجرای این طرح‌ها و ایده‌ها همکاری نزدیکی را با سامسونگ پیش گرفت تا مطمئن شود با ارزش‌ها و اهداف این شرکت هم‌راستا و هم‌جهت هستند.

تیم PGt ارائه نتایجی مطلوب و چشمگیر را وظیفه خود در قبال تمام مشتریانش می‌داند؛ تجربه همکاری ما با سامسونگ نمونه‌ای بارز از توانایی ما در طراحی و اجرای کمپین‌هایی پرمحتوا و تاثیرگذار است."

  • مشتری Samsung
  • سال 2013 to 2014
  • زمینه همکاری شهروند شرکتی